6
شنبه 25 اسفند 1397
شماره 7627
شهر-۲
23023614
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگوی نوروزی همشهری با پیروز حناچی، شهردار تهران

نیازمند تغییریم

سال 97سال عجیبی بود. در این سال، شهرداری تهران 3شهردار را به‌خود دید.