23
شنبه 25 اسفند 1397
شماره 7627
حوادث
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

رودست نوروزی به مجرمان

ایام عید نوروز با همه شیرینی‌هایش، برای بسیاری از خانواده‌ها دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند.
PDF حوادث
کوتاه حوادث
«علت اصلی وقوع انفجار و آتش‌سوزی مرگبار مسیر اهواز-ماهشهر، فرسودگی خط لوله میعانات گازی بود.»