9
شنبه 25 اسفند 1397
شماره 7627
نوروزنامه4
23023630
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کرمان استان پهناوری است که دیدنش خالی از لطف نیست. شهداد آن با گرمای سوزانش و بافت پوشیده از برفش برای گردشگران دیدنی است
یزد دیار قنات، قنوت و قناعت و اولین شهر خشت خام دنیاست.
لرستان استانی چهارفصل است که در هر‌ منطقه آن می‌توان لذت سفری خاص را تجربه کرد.

گلستان بوستان ایران

گلستان اگرچه استانی نسبتا تازه تاسیس است، اما اگر بخواهیم 10 نقطه از ایران را به عنوان تاریخی‌ترین نقاط کشور نام ببریم بی‌شک باید نام گلستان را که لقب رنگین‌کمان اقوام ایرانی را هم یدک می‌کشد در این فهرست بگنجانیم
مازندران سرزمین پیوند تاریخ و طبیعت و افسانه‌هاست. نمی‌شود نامی از سفر و مقصد سفر بیاید و شمال ایران و به‌ویژه مازندران از قلم بیفتد