نخستین واکنش‌ به جای خالی محیط‌زیست در مناظره‌های انتخاباتی

علیمحمد شاعری، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست با بررسی وعده‌های زیست‌محیطی کاندیداهای ریاست‌جمهوری گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست باید از نظر امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی تقویت شود تا بتواند به سایر دستگاه‌ها امر و نهی کند و از حق وتو برخوردار باشد.