16
پنج شنبه 20 خرداد 1400
شماره 8240
سیاست
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های اروپایی و ایرانی از پیشرفت مذاکرات خبر داده، اما نوشته که هنوز راه زیادی برای رسیدن به توافق باقی مانده است

سهم ناچیز زنان از کشورداری

سهم زنان از کشورداری در ایران یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که در سال‌های اخیر به‌کرات در جامعه ایران و میان فعالان سیاسی و نخبگان دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته و این قشر از جامعه تاکنون مسیر ناهمواری را برای برآورده‌کردن مطالبات بر‌زمین‌مانده خود پیموده است؛ مسیری هرچند صعب‌العبور اما نه‌چندان بی‌حاصل.