پرنده‌شدن در حریم خواهر

راهم را کمی کج کرده بودم تا مبادا پرنده‌ها از صدای قدم‌هایم بترسند. این قرار من با خودم بود. هرجا پرنده‌ای داشت دانه می‌خورد، مسیرم را تغییر می‌دادم تا به دانه‌چیدنش ادامه بدهد.