اجساد قربانیان کرونا، روی دست «گنگ»

پیدا شدن صدها جسد در گورهای ماسه‌ای در روستاهای حاشیه رودخانه گنگ موجب نگرانی مسئولان هند شده است. دولت از مردم خواسته که اجساد قربانیان کرونا را به رودخانه‌ها نسپارند؛ اما فقر برای مردمی که توان پرداخت هزینه سوزاندن اجساد خود را ندارند، داستان دیگری رقم می‌زند.