یک فیلم ایرانی در کن

جاده خاکی در بخش دوهفته کارگردانان به نمایش درمی‌آید
​​​​​​​جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی، فرزند جعفر پناهی، نماینده سینمای ایران در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن امسال خواهد بود.