اعلام جزئیات سیاست‌های حمایتی دولت از مهدهای‌کودک

100‌هزار شغل در مهدها در معرض تهدید است
​​​​​​​ مهدهای کودک، یکی از مشاغل آسیب‌دیده در همه‌گیری کرونا می‌توانند از تسهیلات 12تا 16میلیون تومانی سازمان بهزیستی به ازای هر یک از پرسنل‌شان استفاده کنند.