قدردانی روحانی از روحانیت

رئیس‌جمهور گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی از سوی ملت فهیم، بزرگ و نجیب ایران را در مراسم احیای شب‌های قدر، افتخاری برای کشور و بیانگر همراهی و همگامی مردم و مسئولان در مبارزه با بیماری کرونا دانست.