20
شنبه 27 اردیبهشت 1399
شماره 7943
ادبیات
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

لیلی دو ساله شد

​​​​​​​با وجود اینکه سال‌ها از نگارش نخستین رمان‌های عاشقانه عامه‌پسند در ایران می‌گذرد، اما تازه همین سال گذشته بود که این نوع کتاب‌ها صاحب جایزه ادبی مخصوص به‌خود شدند.
داستان تاریخی چاپ و انتشار کتاب سرگرم کننده به زبان فارسی

زندگی قصه میسازد

کتاب، این روزها به‌عنوان وسیله‌ای برای سرگرمی، باز مورد توجه قرار گرفته.