کرونا؛ آینده روشن نیست

دغدغه‌ها و سؤال‌ها در مورد کرونا تنها به زمان حال باز‌نمی‌گردد. تلاش برای یافتن پاسخ به این سؤالات و این که ویروس کرونا در آینده چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟