15
شنبه 27 اردیبهشت 1399
شماره 7943
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
مسئولیت‌پذیری ویژگی شخصیتی است که متغیرهای مختلفی مانند یادگیری، تجارب فردی، نوع نگاه و ارزش‌هایی که فرد در زندگی دارد در ایجاد آن نقش اساسی دارد.
معضلی که برای عینکی‌ها هنگام ماسک‌زدن وجود دارد این است که نفسشان موجب ایجاد بخار روی شیشه عینکشان می‌شود.
کرونا سبب شده است این روزها مردم پوشش تازه ای را برای حفظ خود از ویروس انتخاب کنند؛ پوششی که به نظر می رسد حتی با پایان کرونا تا مدت ها باید شاهد آن باشیم.
ایستگاه راه‌آهن تهران سال 1306 ساخته شد و به جرات می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین سازه‌های تاریخ معاصر تهران به شمار آورد که ایرانیان زیادی با آن خاطره دارند.

انتقاد در بوته نقد

گاهی ناآگاهی از اصول یک رفتار ساده مانند حرف زدن درباره مشکلات، می‌تواند چالش‌های بزرگی در زندگی‌مان ایجاد کند و این درست همان چیزی است که باید برای پرهیز از آن، مهارت‌ها و دانش کافی را از نوع و چگونگی نقد و انتقاد کسب کنیم
در زندگی اجتماعی و خانوادگی، از اعضای یک خانواده که نسبت نزدیکی با همدیگر دارند بگیریم تا اعضای یک خانواده بزرگ در محل کار یا جامعه که نسبت نزدیکی با یکدیگر ندارند شاهد نظرات و عقاید بسیار متفاوتی هستیم.