کاهش نقدینگی در داروخانه‌ها

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به آنچه «کاهش شدید نقدینگی در داروخانه‌ها» خواند، گفت: هم‌اکنون اقتصاد داروخانه‌ها به‌شدت دچار بحران شده است.