بازیابی تئاتر در آینه اسماعیل خلج

مجید گیاه‌چی، مجری طرح نمایش جمعه‌کشی معتقد است که این نمایش می‌تواند بر تئاتر کشور اثر بگذارد
مجید گیاه‌چی که مجری طرح نمایش «جمعه‌کشی» است، علاوه بر اینکه نویسنده و کارگردان تئاتر است، در کارنامه‌اش سمت‌های اجرایی مختلفی هم دیده می‌شود.