18
دو شنبه 29 مهر 1398
شماره 7789
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ایران وچین به هم نیاز دارند

​​​​​​​جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دو کشور آسیایی با سابقه تمدنی کهن، از دیرباز دارای روابط تجاری و فرهنگی بوده‌اند و این روابط طی سده‌ها ادامه داشته است.
سیاست و اقتصاد در چین چگونه به یکدیگر کمک کرده‌اند؟

کارخانه جهان

سال1979 نقطه عطفی در تاریخ و اقتصاد کشور چین بود. خط آغاز ماراتنی که پس از انزوای اقتصادی و سیاسی و فقر و فساد شدید ترسیم شده‌بود.