22
دو شنبه 9 مهر 1397
شماره 7492
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
وزیر کشور با اشاره به رشد کند وقوع طلاق در کشور گفت: نمی‌توان قضاوت کرد که این کند بودن ناشی از خروجی جلسه‌های شورای اجتماعی کشور و کارگروه‌های مرتبط است یا خیر.
آموزش و پرورش
نخستین ترکش‌های کمبود منابع انسانی در آموزش و پرورش همین ابتدای سال تحصیلی جدید
گزارش همشهری از اعتراض به انتقال دانشجویان خارج از کشور به دانشگاه‌های تراز اول داخلی

دانشگاه‌های خوب برای ژن‌های خوب

دانشگاه
این روزها تب افتاده به جان بازار ارز، مشکلاتی برای خانواده‌هایی پیش آورده که دردانه‌هایشان را با خرج خود برای ادامه تحصیل به کشورهای مختلف فرستاده‌اند