کیوسک

7 فلسطینی اهل غزه، ازجمله یک نوجوان 12ساله، در مرز رژیم صهیونیستی و غزه کشته شدند