ارز واعظی

محمود واعظی، وزیر ارتباطات سابق و رئیس فعلی دفتر رئیس‌جمهور، می‌گوید: قیمت فعلی ارز به‌هیچ‌وجه برای ما قابل‌قبول نیست و با سازوکارهایی که دولت طراحی می‌کند قیمت ارز قطعا پایین می‌آید.