7
دو شنبه 9 مهر 1397
شماره 7492
زیست‌بوم
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قرق‌های اختصاصی ترفندی برای زمین‌خواری

قرق‌های اختصاصی، ترفندی برای زمین‌خواری و کوه‌خواری است.
ویژه
روز گذشته طی مراسمی با حضور شماری از مسئولان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی، کشاورزی ومحیط‌زیست از خبرگزاری روستا، رونمایی شد.
خشک شدن تالاب‌ها، کاهش کیفیت اراضی کشاورزی، افزایش نرخ فرسایش خاک، بحران آب، شیوع آفات و بیماری‌های مختلف در رویشگاه‌های جنگلی و سرانجام مهاجرت‌های ناگزیر، بخشی از اثرات تغییر اقلیم است که دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان شده و ایران نیز از این معضلات در امان نمانده است.

ایران بر سر دوراهی؛ مهاجرت‌ یا نجات سرزمین

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: تکیه بر تجربه گذشتگان و شیوه زیست آنها از عمیق‌تر شدن مصایب ناشی از بحران‌های متعدد جلوگیری می‌کند
سرزمین
آیا فاجعه مرگ خاموش فلات ایران در حال وقوع است؟ آیا مرگ سرزمین واقعیت دارد؟ چگونه در سرزمینی که درگیر بحران‌های متعدد زیست‌محیطی و کم‌آبی مفرط است، امکان زیست وجود دارد؟ آیا ایرانی‌ها در عهد باستان نیز درگیر بحران‌های شدید زیست‌محیطی بودند؟ آنها چگونه از بحران‌های عمیق عبور کردند؟ ایرانی‌ها چرا در هزاره‌های گذشته ناگهان خانه و کاشانه‌شان را رها می‌کردند و به نقطه‌ای دیگر در این سرزمین پناه می‌بردند و چگونه با طبیعت همساز می‌شدند؟ جنگ، بیماری‌های فراگیر و خشکسالی همواره در طول تاریخ، ساکنان سرزمین را ناگزیر از مهاجرت‌های جمعی کرده است.