2جنایت، یک بخشش

پرونده جنجالی مرد ۷۵ساله که پس از قتل پسرخوانده و عروسش، سرهای بریده آنها را در یک زمین خاکی در خیابان شیخ‌بهایی تهران رها کرده بود