پرونده قطور ارزکاوی غیرقانونی

پس از سایت پلیس راهور اکنون استفاده از کدهای ارزکاوی در سایت‌های 2 دانشگاه کشور جنجالی شده است
سایت‌های دولتی به‌خاطر جنس کارشان همیشه پربازدید هستند تا خدمات مورد نیاز را به کاربران ارائه بدهند.