عدالت آموزشی نقض شده است

پذیرش دانشجو از بهمن‌ماه می‌توانست برای آنها که در این روزهای تورم‌زده، امکان استخدام معلم خصوصی نداشتند، فرصت حضور منصفانه را در رقابت کنکور99 فراهم کند
برگزاری کنکورهای کرونایی به مرداد‌ماه موکول شد؛ گرم‌ترین‌ماه سال.