20
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
شماره 7946
کتاب
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کتاب‌های عصر پست‌کرونایی

نگاهی به مهم‌ترین آثار داستانی سال 2020 که می‌توان آنها را در خانه خواند
شیوع ویروس کرونا چاپ و فروش نسخه‌های چاپی را در دنیا متوقف و اقتصاد بازار کتاب را در این بخش دستخوش بحران بی‌سابقه‌ای کرده؛ با این حال بازار کتاب در حوزه آنلاین همچنان پررونق است.