کرونا می‌رود و ترافیک نباید بماند

تهرانی‌های یک ‌قرن پیش هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند که روزگاری اطراف میدان مشق تهران، آنقدر شلوغ شود که صدا به صدا نرسد.