15
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
شماره 7946
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

رُک
​​​​​​​قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.

دوست هوشمند کودک من

چه زمانی باید نگران وجود دوست خیالی کودک شد و والدین در برخورد با این ویژگی کودکان باید چه رفتاری داشته باشند ؟
« همنشین خیالی» می‌تواند به ما تا اندازه قابل‌توجهی بیاموزد که کودکان چگونه درمورد روابطشان با دیگران فکر می‌کنند.