12
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
شماره 7946
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کتابفروشان میزان استقبال از طرح بهارانه کتاب را قابل قبول می‌دانند

۱۰ روز ۱۰ میلیارد

بهارانه کتاب99 آغاز شد تا کتابفروشی‌ها را از رخوت و رکود روزهای اسفند و فروردین بیرون بیاورد و شاید جایگزین ناگزیری باشد برای نمایشگاه کتابی که فعلاً معلوم نیست برگزار می‌شود یا نه.