22
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
شماره 7946
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
یک ویروس ریز و چموش که اندازه‌اش کوچک‌تر از نقطه‌ای است که بچه‌ها پایان دیکته‌هایشان با مداد قرمز روی دفتر مشقشان می‌گذارند، درست 3‌ماه پیش در همین روزها از 8هزار و 28کیلومتر مرز زمینی و دریایی ایران عبور کرد و خودش را رساند به شهرهای کوچک و بزرگ که در دل نقشه جا خوش کرده بودند و روزشماری می‌کردند برای رسیدن بهار و نوروز و بوی خوش شادی مردمانشان در کوچه و خیابان.
آسیب‌ شناسی اطلاع‌رسانی در فراگیری کرونا

عادی‌سازی علیه اعتماد عمومی

امروز یعنی سی‌ام اردیبهشت، 3‌ماه از روزی که خبر شناسایی ویروس کرونا در ایران برای نخستین بار به‌طور رسمی اعلام‌شده، گذشته است.