پلیس در تعقیب قاتل داماد
پلیس پایتخت در جست‌وجوی قاتل فراری است که 5سال قبل دامادشان را به قتل رساند و فراری شد.