دیدار در استانبول

برای روایت قصه تلخ مهاجرت، ترکیه لوکیشن مناسبی بود
برای انتخاب بهترین و مناسب‌ترین همسایه برای سینمای ایران ترکیه تنها گزینه ممکن است؛کشوری که در دورانی طولانی مناسبات بسیار دوستانه‌ای با آن داشته‌ایم. از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل ترکیه جدید و روی کار آمدن آتاتورک و تأثیراتی که اصلاحات و تجدد آمرانه آتاتورک بر رضاخان گذاشت، مسیر روابط میان ایران و ترکیه هموار بوده است.