سرانه مصرف لبنیات در ایران ناامید‌کننده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: سرانه مصرف مواد لبنی در کشور بسیار پایین و نگران‌کننده است.