کیوسک

پادشاه اردن به اسرائیلی‌ها اعلام کرد: توافقنامه سال 94با اسرائیل درباره زمین‌ اطراف مرز‌ دیگر اعتبار ندارد