پایه‌گذاری سینمای آینده

سینمای دهه60 به روایت علیرضا داوودنژاد
برای ارزیابی سیاست‌های سینمایی دهه60 باید ابتدا ببینیم هنگام انقلاب سینما در چه شرایطی بود. آیا سینما در شرایط رونق و تولید بالا بود؟ یا در شرایط رکود قرار داشت؟ سینما در سال56 به 2دلیل ورشکست شد؛ یکی سانسور که رابطه سینمای ایران و زندگی ایرانی را قطع کرده بود، در نتیجه فیلمساز ایرانی نمی‌توانست از زندگی ایرانی الهام بگیرد.