17
چهار شنبه 21 شهریور 1397
شماره 7478
گفتمان
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جنون خرید ناشی از هراس از آینده

بررسی دلایل افزایش تب خرید بین برخی از مردم در گفت‌وگو با جعفر بای، محقق و پژوهشگر اجتماعی
تصاویری که از قفسه‌های خالی برخی فروشگاه‌های بزرگ در پایتخت، گوشی به گوشی می‌چرخد عجیب و غیرباور است. انگار یکباره طوفانی آمده و برخی کالاهای مورد نیاز را با خود برده است.