قرارداد بزرگ گازی قطر و چین

شرکت ملی گاز قطر قراردادی 22 ساله برای فروش سالانه 4/3‌میلیون تن گاز مایع به شرکت پتروچاینا به امضا رساند