نجات دریاچه ارومیه با آبیاری هوشمند

وزیر ارتباطات اعلام کرده با استفاده از فناوری می‌توان سالانه 1.5میلیارد مترمکعب آب در کشاورزی آذربایجان غربی صرفه‌جویی کرد
دریاچه ارومیه سال‌هاست در معرض خطر قرار دارد و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد این دریاچه بخش زیادی از مساحت آب خود را طی سال‌های اخیر از دست داده است. اما وزیر ارتباطات اعلام کرده  است که با هوشمند‌سازی کشاورزی در منطقه، می‌توان این دریاچه مهم جهان را از نابودی نجات داد.