تجمیع 9 بازار روز همدان

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همدان به همشهری گفت: هم‌اکنون در شهر همدان 9بازار روز موقت مثل جمعه‌بازار، یکشنبه‌بازار و... برپاست که هر یک از آنها یک روز در هفته دایر هستند.