رونق تجارت غیرنفتی ایران با «شانگهای»

گمرک ایران از رشد ۲۹درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در بهار امسال خبر داد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که شهریور سال گذشته عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای بعد از سال‌ها پذیرفته شده است.