نقل‌قول‌خبر/ علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

ستاد احیای دریاچه ارومیه مکلف به اجرایی کردن بسته نرم‌افزاری احیای دریاچه است. هنوز همان تیم قبلی در این ستاد هستند و مدیریت آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار نشده است.