23
شنبه 25 تیر 1401
شماره 8544
سبک زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اصول موفقیت در زندگی مشترک

نگاه
اگر بهره هوشی به حل مسائل کمک می‌کند و برای تعاملات اجتماعی به هوش هیجانی نیاز است، زندگی مشترک برای پایداری، هوش عاطفی می‌خواهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد چند اصل وجود دارد که نمایانگر هوش عاطفی است و با هم‌ماندن را تضمین می‌کند.
ویژه
امام صادق ع : آدم حیادار سراسر وجودش خیر و سعادت است و کسی که حیا ندارد، سراسر وجودش شر و نگون‌بختی است؛ هرچند عبادت کند و پرهیزگار باشد.
اگر همه محتویات قوری چای‌شان را مستقیم روانه سطل زباله نکنند بلکه آن را در سبد بریزند و 2ساعت بعد که آب تفاله‌های چای خشک شد آن را در سطل زباله بریزند، بیشتر از 200تن از حجم زباله‌های پایتخت کم می‌شود؟

اینجا احترام حاکم است

مدیریت موقعیت‌های سخت با درنظر گرفتن حس ارزشمندی کودک
گزارش
از صبح خانه را تمیز کرده‌ای و تصمیم داری بچه‌ها که آمدند با آنها بنشینی و عصرانه‌ای در آرامش بخوری و تا آنها تلویزیون می‌بینند چند صفحه‌ای کتاب بخوانی  یا سر صبر شام را آماده کنی... در این خیال خام غوطه‌وری که بچه‌ها می‌رسند و از همان ورودی خانه، وسایلشان را پخش زمین می‌کنند.