09
شنبه 25 تیر 1401
شماره 8544
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مشکلات بزرگ سیاست‌های کوچک

نگاه
نام‌گذاری روزها به نام مناسبت‌هایی مثل هفته بهزیستی و تامین اجتماعی فرصتی برای سپاسگزاری از همه کسانی است که در این حوزه در بخش‌های دولتی و غیردولتی فعالیت دارند.

دارو برای مردم گران نشد

با اجرای طرح «دارویار» قیمت دارو 20تا 30درصد افزایش یافت اما میزان پرداخت از جیب مردم بالا نمی‌رود
گزارش
چهارشنبه‌شب گذشته، بدون هیچ اطلاع قبلی قیمت داروهای تولید داخل تغییر کرد و با افزایش 20تا 30درصدی قیمت آنها تحت عنوان طرح «دارویار» اعمال شد؛ طرحی که ابتدا موجی از نگرانی‌ها را میان مردم به‌وجود آورد و این تصور ایجاد شد که از این پس هزینه‌های درمانی آنها چند برابر می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست.