حال و احوال پروازها در مهرماه

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از تأخیر بیش از ۳۴۰هزار دقیقه‌ای پروازهای داخلی و کاهش ۱۴درصدی نشست‌وبرخاست هواپیما در پروازهای داخلی خبر داد.