۲۶۰ سرویس بهداشتی جدید برای ۲۰ نقطه پایتخت

«روز جهانی سرویس بهداشتی» عبارت طنزآمیزی است و دقیقا به همین دلیل توجه مردم را به‌خود جلب می‌کند، اما واقعیت آن است که سرویس‌های بهداشتی عمومی یک‌ نیاز جدی برای شهرها به‌حساب می‌آید.