خیلی از خواص مردود شدند

رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی هنرمندانه با اشاره به حوادث 2ماه اخیر کشور، عدم‌موضع‌گیری درباره اغتشاشات اخیر از سوی برخی خواص، چهره‌های سیاسی، نخبگان و مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد جدی قرار داد.