دستگیری 3نفر در مرگ دختر تبریزی

تحقیقات پلیس درباره مرگ دختر جوانی در تبریز نشان می‌دهد که او قربانی یک حادثه شده است.