بازارها/دلیل گرانی خودرو در بازار

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت 100 درصدی خودرو از کارخانه تا بازار گفت: این اختلاف قیمت ناشی از عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان در تامین بازار خودروست.برای تنظیم بازار خودرو باید خودروهای اقتصادی و با کیفیت وارد شود، زیرا واردات خودروهای گران قیمت تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت.