05
پنج شنبه 19 خرداد 1401
شماره 8515
اجتماعی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
براساس اعلام شهردار منطقه ۶، تا پایان تیر، 2همراه‌سرای بیماران در همسایگی بیمارستان‌های امام‌خمینی ره و فیروزگر افتتاح می‌شود.
بیمارستان امام خمینی ره از نظر پله‌های فرار و سازه‌ای دچار مشکل است و این در حالی است که روزانه ده‌ها هزار نفر در این بیمارستان تردد می‌کنند و نمی‌توان سرویس‌دهی را متوقف کرد.
67درصد از طلاق‌ها در خانواده‌های بدون فرزند، ۲۲ درصد در خانواده‌های صاحب یک فرزند، ۹ درصد طلاق‌ها درخانواده‌های دارای ۲فرزند و ۳درصد طلاق‌ها درخانواده‌های دارای 3فرزند و بیشتر اتفاق می‌افتد.

نبرد با اندوه، در حاشیه متروپل

گزارشی از تیم‌های حمایت روانی که به تسلای خانواده‌های متأثر از حادثه آبادان می‌پردازند
گزارش
هرکس در متروپل می‌خواهد سراغ خانواده قربانیان را بگیرد، می‌داند باید سری به کوچه پشتی ساختمان ویران شده بزند؛ خانواده‌ها 17روز است که درست کنار چادرهای تیم‌ حمایت روانی جمع می‌شوند.