سرکوب تقاضای خرید در بازار تلویزیون

​​​​​​​12شرکت تولید‌کننده داخلی تلویزیون در رقابت نابرابر ناشی از پرداخت 30درصدی حقوق دولتی برای حفظ سهم بازار با محصولات قاچاق برندهای کره‌ای تلاش می‌کنند.