18
پنج شنبه 22 آبان 1399
شماره 8083
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جزئیات هزینه‌های 2جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و کودک و نوجوان1398 به‌همراه کمک هزینه گروه‌های نمایشی جشنواره تئاتر فجر سال قبل با مجموع رقم حدود 4میلیارد و600میلیون تومان منتشر شد.
غربت، همزاد فرزندان خانواده بزرگ زبان فارسی بوده است. کسانی که سال‌ها به یک زبان سخن می‌گفتند و در یک جغرافیا می‌زیستند، در یکی دو قرن اخیر به لطف مرزبندی‌های جدید از هم دور افتادند و ذیل جغرافیا و حاکمیت و فرهنگی متفاوت روزگار گذراندند.

آیین چراغ خاموشی نیست

همشهری تأثیر قوانین ممنوعیت فعالیت بعد از ساعت18 را در کتابفروشی‌‌های تهران و 3 شهر بررسی می‌کند
گزارش
دوشنبه این هفته بود که اعلام شد طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، برای قطع زنجیره بیماری، از 20آبان ساعت کار مشاغل غیرضروری کاهش پیدا کرده و این دسته از واحدهای صنفی تنها می‌توانند تا ساعت18 فعالیت کنند و پس از این ساعت، مجاز به فعالیت نیستند.