مطالبه مردم یا شما؟

بعد از جهش 100درصدی میانگین قیمت مسکن، بالاترین تسهیلات اختصاص یافته به خرید یک واحد مسکونی، یعنی وام مسکن یکم زوجین تهرانی به مبلغ 160میلیون تومان، حدود 20درصد قیمت یک آپارتمان معمولی را پوشش می‌دهد.